mainmenu Contact Press Shop Records Tour About Triakel Biography triakel.de

tour-bandet

Tour 2019

26/3
27/3
28/3
29/3
30/3
31/3
18/5
4/7
5/7
14/7
25/9
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
11/10
12/10
13/10
14/10
28/11
29/11
30/11
1/12
4/12
5/12
6/12
7/12
9/12

Wij Trädgårdar, Ockelbo
Gamla katolska kyrkan, Gävle
Kulturhuset, Bergsjö
Bygdegården Hagaborg, Undersvik
Skräddarbo bygdegård
Backa bygdegård, Forsa
Kalls kyrka
Fördefestivalen (NOR)
Fördefestivalen (NOR)

Norrbostämman 
Erlangen (DE)
Folkets Hus Lillhärdal
Långå Bygdegård
Alsens bygdegård
Lyransgården Fåker
Revsunds kyrka
Hotings Folkets Hus
Bredbyns föreningshus
Utkälens bygdegård
Centrumlokalen, Hammarstrand
Nornan, Stugun
Föllingehallen
Hackås föreningshus
Camp Sveg (fd Folkets Hus)
Strömsund Folkets Hus
Hallgården, Hallen
Bräcke Folkets Hus
Storsjöteatern, Östersund
Nybrokajen 11, Stockholm

 

 

triakel.se